• Home
  • Nieuws
  • Agenda
  • Links
  • Forum
  • Contact

Wat is Krav Maga?

Krav Maga, Hebreeuws voor contactgevecht, is het officiële zelfverdedigingssysteem van de IDF, de Israëlische nationale politie, en andere veiligheidsdiensten. Krav Maga wordt ook uitgebreid onderwezen op openbare scholen en overige onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij het Israëlische ministerie van Onderwijs.

Het Krav Maga werd ontwikkeld door wijlen Imi Sde-Or (Lichtenfeld) (1910-1998) tijdens zijn opmerkelijke militaire carrière als hoofdinstructeur van man-tot-mangevechten bij de IDF. Tijdens zijn dienst schreef Imi het officiële legerhandboek voor man-tot-mangevechten. In 1964 verliet hij de militaire dienst maar bleef hij de instructie van Krav Maga, zowel bij het leger als bij veiligheidsdiensten, begeleiden. Hij spande zich bovendien in om Krav Maga te verbeteren, te verfijnen en toe te spitsen op de behoefte van burgers.

Krav Maga is een moderne, praktische en beproefde wijze van zelfverdediging gebleken, zorgvuldig toegesneden op de huidige agressie in de wereld. Het wordt gekenschetst door een logische benadering van zelfverdediging en gevechtssituaties waarbij men, na een korte periode van instructie, een relatief hoog peil kan bereiken. Krav Maga werd zorgvuldig ontwikkeld voor een breed publiek en is daarom te gebruiken voor het leger, veiligheidsdiensten en burgers. Het systeem is vaak geprezen door ervaren vechters, vechtsporters, militairen en politieagenten, maar in beginsel spreekt Krav Maga ook beginners aan vanwege de eenvoudige en realistische benadering ten aanzien van persoonlijke veiligheid. Feitelijk is Krav Maga dé ideale zelfverdedigingmethode voor mannen, vrouwen, jongeren, ouderen en lichamelijk zwakkeren.

Bij het beschouwen van de Krav Maga discipline ontdekken wij twee onderling verbonden componenten: zelfverdediging en gevechtstraining.